Oświadczenie twórców programu

Gwarantujemy, że Twoje dane nigdy nie będą sprzedawane przez twórców programu!

OŚWIADCZENIE

Twórcami Programu Razem dla Dawców są Prezes Klubu HDK PCK Legion Robert Kowalewski oraz Prezes Miejsko – Gminnego Klubu HDK PCK w Oławie Przemysław Jędrzejowski, którzy są jednocześnie jedynymi właścicielami
i administratorami witryny www.razemdladawcow.pl

Wychodząc naprzeciw szczytnej idei jakim jest Honorowe Krwiodawstwo
i dążenie do rozwoju jego dobrego imienia jak również zaznaczenia płynącego dobra
i chęci pomocy od prywatnych przedsiębiorców dla Honorowych Dawców Krwi niniejszym oświadczamy, iż „Ogólnopolski Program Zniżek dla Krwiodawców Razem dla Dawców” jest i będzie wyłącznie darmową formą promocji obu stron, za które nikt nie będzie pobierał żadnych opłat.

Nadmieniamy, iż nikt nie czerpie i nie będzie czerpał profitów z tytułu działania programu. Baza danych, która powstanie będzie wykorzystywana tylko do celów promocyjnych mających na celu promocję Honorowego Krwiodawstwa w Polsce oraz pomocy firmom, które zdecydują się nam pomagać ofiarowując zniżki naszym podopiecznym Honorowym Dawcom Krwi

Chcę
zadać pytaniedodać punktzgłosić uwagę

Jeżeli istnieje możliwość prosimy o przesłanie swojego zdjęcia.

captcha