Czym zajmuje się rolnictwo regeneratywne?

Rolnictwo jest jednym z ważniejszych działów gospodarki. Jego wydajność zależy od kilku czynników, w tym od żyzności gleby, warunków klimatycznych i stosunków wodnych. Współczesne rolnictwo bardzo mocno przyczynia się do degradacji środowiska. Wśród sposobów, które mogą degradację tę powstrzymać znajduje się rolnictwo regeneratywne.

Rolnictwo regeneratywne: na czym ono polega?

Większość osób, które po raz pierwszy spotyka się z rolnictwem regeneratywnym zastanawia się nad tym, czym jest rolnictwo regeneratywne. Postaramy się to wyjaśnić. Rolnictwo regeneratywne zwane inaczej rolnictwem węglowym to system praktyk rolniczych, których celem jest zwiększenie bioróżnorodności.

Zastanawiając się nad tym, czym jest rolnictwo regeneratywne, można powiedzieć, że jest ono powrotem do naturalnego gospodarowania. Cele rolnictwa regeneratywnego to przede wszystkim wzbogacenie gleby.

Jak osiągnąć cele rolnictwa regeneratywnego?

Rolnicy, którzy chcą realizować cele rolnictwa regeneratywnego muszą stosować kilka zasad. Najważniejsze zasady rolnictwa generatywnego to: zwiększenie bioróżnorodności uprawianych roślin poprzez stosowanie w płodozmianie większej ilości gatunków roślin, dbanie o dobrostan zwierząt, ograniczenie stosowania nawozów sztucznych na rzecz zwiększenia nawozów naturalnych.

To oczywiście nie wszystkie zasady rolnictwa regeneratywnego. Stosując te i inne zasady można osiągnąć takie cele rolnictwa regeneratywnego jak zwiększenie żyzności gleby oraz produkowanie żywności bardzo wysokiej jakości.