Kiedy fundusz wszczyna postępowanie egzekucyjne

Nawet jeżeli nie mieliście nigdy do czynienia ze sprawą roszczeniową wszczętą przez sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty, warto zapoznać się ze sprawą, aby na przyszłość mieć wiedzę i umieć się skutecznie bronić. Firma ma za zadanie sprawdzić i udowodnić przed sądem, że egzekucje i wszelkiego rodzaju postępowania komornicze założone za pośrednictwem NSFIZ są niezgodne z prawem.

Klient o szkodzie dowiaduje się ostatni

Klienci, którzy zgłaszają się do firmy, niejednokrotnie podkreślają, że nie mieli pojęcia o założeniu sprawy sądowej, a o całej sytuacji z zadłużeniem dowiedzieli się po otrzymaniu informacji z banku, że ich konto zostało zablokowane przez komornika. W tej sytuacji zwykle zastanawiają się niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty co to jest?

Sprawy w sądzie zakładają bez informowania o nich zainteresowanych klientów, a wierzytelności mają odkupione od innych banków bądź firm telekomunikacyjnych. Sprawy często są przedawnione, niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty posiada nieaktualne dane adresowe, dlatego dokumentacja sądowa nigdy nie dociera do klienta, a on sam dowiaduje się o całej sprawie po zakończeniu sprawy sądowej.

Nie daj się złapać w pułapkę

Aby ustrzec się przed taką sytuacją, warto określić jaki mamy faktyczny adres zameldowania i zamieszkania, udowodnić że fundusz posługiwał się nieaktualnym adresem, a do nas nie dochodziła żadna korespondencja z sądu, dlatego wyrok sądowy nie może być prawomocny. Odpowiednia instytucja zrobi wszystko, aby sprawę sądową uznać za nieważną, a postępowanie komornicze całkowicie wycofać, nie płacąc przy tym nic do Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.