Ugoda funduszu inwestycyjnego nie zawsze się opłaca

Otrzymałeś pismo od instytucji jaką jest sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty? Dostałeś w nim propozycję ugody, według której masz zapłacić jakąś kwotę pieniędzy na rzecz funduszu? Pamiętaj, że każda ugoda musi zostać podpisana w zgodzie z panującym prawem, dlatego zanim podpiszesz jakąkolwiek umowę ugodową, skontaktuj się z firmą, a my sprawdzimy zasadność sprawy i wywalczymy odpowiednie zakończenie.

Co to jest ugoda NSFIZ?

Wiele osób otrzymując pismo zastanawia się niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty co to jest? Nie przypominasz sobie, abyś kiedykolwiek miał wobec innej firmy albo banku jakieś niespłacone wierzytelności pieniężne? Pamiętaj, że NSFIZ często działa według własnego schematu. Posiadając nieprawidłowe dane adresowe, wysyła wniosek do sądu, ten z kolei wysyła pisma pod stary adres, dlatego żadne z nich do ciebie nie dociera. Po kilku dokumentach sprawa zostaje zamknięta na twoją niekorzyść, a konto bankowe zablokowane przez komornika.

Zwróć się o poradę do specjalisty

Nie zawsze warto podpisywać ugodę, która może być niekorzystna dla jednej ze stron, dlatego lepiej zwrócić się do specjalistycznej firmy po nieodpłatną poradę, niżeli wybrać ugodę bez pełnej wiedzy w danej sprawie.

Nawet jeżeli miałeś kiedykolwiek zadłużenie wobec innego banku bądź instytucji płatniczej, niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty nie ma prawa ściągać z ciebie wierzytelności bez wiedzy i zgody, której nie udzieliłeś, jeżeli pisma sądowe przychodziły na nieaktualny adres zamieszkania. Zawsze sprawdzaj swoje prawa i walcz o sprawiedliwość, a co najważniejsze nie pozwól zabrać swojej własności, tylko dlatego że NSFIZ wygrał swoją sprawę w sądzie w Warszawie.