Nowoczesne rolnictwo regeneratywne

Coraz większa świadomość w temacie środowiska naturalnego, przywiązywanie wagi do ekologii oraz docenianie naturalnych procesów zachodzących w przyrodzie, są widoczne w różnych branżach. Wiele zmienia się też w zakresie uprawy roślin oraz hodowli zwierząt. Rozwiązaniem w tym zakresie może być rolnictwo regeneratywne.

O co chodzi w rolnictwie regeneratywnym?

Czym jest rolnictwo regeneratywne? Rolnictwo regeneratywne to w dużym skrócie taki sposób uprawy ziemi, który skupia się na utrzymaniu oraz odtworzeniu plonotwórczego potencjału gleby. Jest to alternatywa dla rolnictwa intensywnego, w której dużą wagę przykłada się także do produkowania zdrowej żywności oraz odwracania niekorzystnych zmian klimatycznych.

Cele rolnictwa regeneratywnego to holistyczne podejście do uprawy ziemi, biorące pod uwagę takie kwestie jak ochrona środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami, oszczędność energii, połączenie produkcji roślinnej ze zwierzęcą oraz dbanie o wysoką jakość obu. Rolnictwo regeneratywne przywiązuje dużą wagę do utrzymania odpowiedniego poziomu materii organicznej w glebie.

Jak stosować zasady rolnictwa regeneratywnego?

Główne zasady rolnictwa regeneratywnego opierają się na praktykach, które nie są wcale nowością, a wielu rolników zna je od dawna. Należą do nich ograniczenie uprawy gleby, np. orki do niezbędnego minimum, co pozwala na niezakłócone funkcjonowanie mikroorganizmów w glebie. Innymi działaniami są stosowanie nawozów naturalnych, wapnowanie gleby, czy pozostawianie na polu resztek po żniwach.