Co robić, aby skutecznie zarządzać flotą?

Zadanie, jakie staje przed osobami zarządzającymi flotą pojazdów, nigdy nie jest proste. Muszą one nie tylko zabezpieczać je przed kradzieżą, ale również dysponować możliwie jak najbardziej aktualnymi informacjami na temat tego, gdzie flota aut znajduje się w danym momencie i jak ją wykorzystać możliwie najbardziej efektywnie. Zarządzanie flotą pojazdów powinno obniżać koszty jej utrzymania, a przecież wymaga zatrudnienia odpowiedniej osoby i wyposażenia jej we właściwe oprogramowanie.

Co warto wiedzieć o zarządzaniu flotą pojazdów?

O zarządzaniu flotą pojazdów warto myśleć nawet wtedy, gdy flota aut służbowych nie jest duża. Im więcej pojazdów wchodzi w jej skład, tym większy jest nakład pracy niezbędny do tego, aby je monitorować. Pojawia się też konieczność stawiania na profesjonalne narzędzia, wymagane jest przy tym również zapewnienie rozwiązań, dzięki którym osoba odpowiedzialna za zarządzanie flotą samochodową będzie mogła komunikować się z pracownikami innych działów.

Wzrost liczby samochodów przyczynia się także do tego, że zarządzanie flotą pojazdów staje się coraz bardziej skomplikowane. Osoba odpowiedzialna za nie musi nie tylko dbać o ich odpowiednią obsługę techniczną, ale również o to, jaki jest stan liczników, liczba przejechanych kilometrów oraz zużycie paliwa.

Kiedy zarządzanie flotą jest skuteczne?

Zarządzanie flotą pojazdów można uznać za skuteczne przede wszystkim wtedy, gdy dwa czynniki, z których się składa, współgrają ze sobą. Kompetentny pracownik powinien mieć do dyspozycji narzędzia usprawniające wykonywanie powierzonych mu zadań. Gdy narzędzi tych brakuje, jego wiedza często okazuje się niewystarczająca. Problemy pojawiają się jednak również wtedy, gdy w firmie funkcjonuje doskonałe oprogramowanie, nie ma jednak kogoś, kto potrafiłby w pełni wykorzystać jego potencjał.