Co warto wiedzieć o rolnictwie regeneratywnym?

Rolnictwo to ważny dział gospodarki, który ma na celu pozyskanie produktów zwierzęcych i roślinnych. Na rozwój rolnictwa wpływają warunki klimatyczne, żyzność gleby, stosunki wodne, ukształtowanie terenu. Istotny jest także sposób gospodarowania.

Obecna uprawa ziemi i hodowla zwierząt bardzo niekorzystnie oddziałuje na środowisko. Aby temu zapobiec promuje się rolnictwo regeneratywne. W związku z tym pojawia się pytanie czym jest rolnictwo regeneratywne?

Na czym polega rolnictwo regeneratywne?

Rolnictwo regeneratywne to rolnictwo, które ma za zadanie odtworzyć i utrzymać potencjał plonotwórczy, który kryje w sobie gleba. Na pytanie o to, czym jest rolnictwo regeneratywne można też odpowiedzieć, że jest to rolnictwo, które nie oddziałuje negatywnie na środowisko.

Aby tak się stało, rolnicy muszą stosować zasady rolnictwa regeneratywnego. Jest ich kilkanaście. Co ważne, chcąc wprowadzić zasady rolnictwa regeneratywnego, rolnicy nie muszą obawiać się kosztów z tym związanych.

Jakie są zasady rolnictwa regeneratywnego?

Ważne zasady rolnictwa regeneratywnego to między innymi uprawa gleby bez głębokiej orki, zwiększenie retencji wody w glebie, uprawa roślin z przeznaczeniem na zielony nawóz, łącznie produkcji roślinnej ze zwierzęcą. Zasady te pozwalają zrealizować najważniejsze cele rolnictwa regeneratywnego.

Celów, które stawia sobie rolnictwo regeneratywne jest wiele. Poprawa produktywności gleby, ochrona wód, powietrza i gleby, poprawa jakości żywności to najważniejsze cele rolnictwa regeneratywnego.